Hybride Implantaten, veiliger, duurzamer en toch moderne resultaten

 

Misvattingen

Een van de grootste misvattingen van deze tijd is dat een glad implantaatoppervlak meer botverlies kent en dat het bot zich nestelt op de overgang van het gladde naar het ruwe oppervlak. De studies van het gladde “machined” Branemark implantaat bewijzen het tegendeel en het zijn de enige studies waarin implantaten echt een lange tijd (>20 jaar) zijn gevolgd .  Bovendien kennen deze implantaten nauwelijks “late failures” door agressieve peri-implantitis. Ook uit dieronderzoek is gebleken dat bij ruwe oppervlakken en geïnduceerde peri-implantitis er juist meer botverlies optreedt en dat deze aandoening anders dan bij gladde oppervlakken ook een progressief verloop kent.

Meer peri-implantitis sinds de introductie van ruwe implantaten

Het aantal gevallen van peri-implantitis lijkt vanaf het jaar 2000 fors te zijn toegenomen; de prevalentie op patiëntniveau bedraagt meer dan 20%. Een verklaring is dat er steeds meer geïmplanteerd wordt en dat dit ook vaker plaatsvindt bij risicopatiënten. Maar daarnaast zijn er in de literatuur alarmerende aanwijzingen dat ruwe oppervlakken van implantaten hierbij een rol spelen. Een groep clinici en wetenschappers (in Europa o.a. Prof. Simion, Dr. Khayat) is de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat met de huidige ruwe implantaten wel goede resultaten op de korte termijn worden geboekt, maar dat dit ten koste is gegaan van de duurzaamheid op de langere termijn.. Op belangrijke congressen zoals de EAO is het een onderwerp van lectures.

Glad oppervlak belangrijke factor voor genezing peri-implantitis

In een recente randomized clinical trial kwam naar voren dat implantaten met een glad oppervlak na drie jaar in 82% van de gevallen geen verder botverlies ontwikkelden, tegen 49% bij ruwe implantaten; een enorm verschil.

Ook uit ander onderzoek blijkt dat implantaten met ruwe oppervlakken niet zonder meer de voorkeur verdienen. Zo blijken gecontamineerde ruwe titanium oppervlakken meer dan 25x zoveel bacteriën te huisvesten als gladde oppervlakken. En bij iets ruwere (TPS) implantaten die doorgaans gebruikt worden, is er al na drie jaar significant meer peri-implantitis te vinden in vergelijking met gladde implantaten. Ook bij de hedendaagse medium-rough implantaten treedt na 5 jaar al meer botverlies op in vergelijking met gladde implantaten.

Voordelen van hybride implantaten

Naast alle voordelen van implantaten met gladde oppervlakken is er één nadeel: de iets hogere “early failure rate”. Echter zijn er nu goede alternatieven beschikbaar, namelijk de hybride implantaten: implantaten met een ruwe onderzijde die een snelle osseo-integratie garandeert, én een glad deel aan de bovenzijde die de kans vermindert op agressieve peri-implantitis. Ook is een hybride implantaat makkelijker te plaatsen. Mocht een deel van de processus ontbreken dan kan het gladde oppervlak vaak ‘bloot’ gelaten worden en is een botopbouw niet nodig.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0